Још један мастерс серије 1000 у низу: Новак Ђоковић освојио Мадрид Мастерс 1000 2016 Србија првак Европе 2016, трећи пут за редом Рукомет Одбојка Стрељаштво Кик бокс Карате

Надлежности територијалног Спортског савеза утврђене су чланом 102. став 1. Закона о спорту и чланом 138. став 5. Закона о спорту. У складу са чланом 138. став 5. Закона о спорту, програми из члана 137. став 1. тачке: 1,2,3,5,6,8,10,12,13,14 и 16. Закона о спорту, предлажу се као годишњи програми , без расписаног конкурса, у динамици утврђеној чланом 117. Став 1. Закона о спорту. Предлоге тих програма подноси надлежни територијални Спортски савез јединице локалне самоуправе , и то као свој годишњи програм, тако и годишње програме свих организација у области спорта са територије јединице локалне самоуправе.

Сходно напред наведеном потребно је да припремите своје годишње програме за 2023. годину и да их доставите Спортском савезу града Врања, ради обезбеђивања законитости комплетног поступка одобрења годишњих програма, најкасније у року од 15 дана, односно до 14. маја 2022. године.

 

                                                                                                       Спортски савез града Врања

                                                                                                                      Председник

                                                                                                                   Зоран Стојановић

 

Тест

Saturday the 22nd. Спортски савез града Врања 2013.